(ĐTCK) Quý II/2014, CTCP Hữu Liên Á Châu (HLA) đạt doanh thu 348 tỷ đồng, nhưng giá vốn lên đến 450 tỷ đồng, khiến HLA lỗ 135 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng niên độ kế toán 2013-2014, HLA lỗ gần 413 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 104 tỷ đồng. Theo HLA, do tình hình khó khăn nên quy mô hoạt động của Công ty đã thu hẹp đáng kể. Trong kỳ, Công ty đã chủ động giải phóng hàng tồn kho với giá bán phù hợp nhằm trả nợ. Đến nay, HLA vẫn đang đàm phán với các ngân hàng, chủ nợ để xin giảm nợ vay.

Tính đến thời điểm 30/6/2014, hàng tổn kho của HLA là 533 tỷ đồng, chủ yếu là tồn kho hàng hóa và nguyên vật liệu, giảm hơn 400 tỷ đồng so với đầu năm. Vay và nợ ngắn hạn của HLA cũng giảm mạnh 355 tỷ đồng so với đầu năm, còn hơn 789 tỷ đồng.


 

P.Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.