(ĐTCK) Tin từ Tổng CTCP Bảo Minh (mã BMI) cho biết, tính đến 30/9/2017, tổng doanh thu ước đạt 2.927,2 tỷ đồng, hoàn thành 74,7% kế hoạch năm (3.918 tỷ đồng), tăng trưởng 7,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm đạt 2.782 tỷ đồng, đạt 74,6% doanh thu kế hoạch năm (3.729 tỷ đồng), tăng 12,5% so với cùng kỳ; doanh thu đầu tư tài chính 145,2 tỷ đồng, đạt 78,8% so với kế hoạch năm (189 tỷ đồng).

Lợi nhuận trước thuế đạt 169 tỷ đồng, hoàn thành 85,35% kế hoạch năm (kế hoạch 198 tỷ đồng), trong đó lãi kinh doanh bảo hiểm 26 tỷ đồng.

Với kết quả 9 tháng như trên, Bảo Minh cho biết, có thể hoàn thành kế hoạch năm 2017 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Theo BMI, kết quả tích cực trên là do năm 2017, Công ty đã kiểm soát bồi thường (đối với những nghiệp vụ có tỷ lệ bồi thường cao nhiều năm), đồng thời tiết giảm chi phí quản lý, giúp kết quả kinh doanh của Bảo Minh ngày càng có chiều hướng tốt, tăng trưởng ổn định.

Để phát triển hoạt động kinh doanh ở địa bàn trọng điểm, BMI cho biết, sẽ mở rộng, bổ sung thêm 3 đơn vị thành viên để tân dụng khai thác tối ưu tiền lực sẵn có, nhằm đưa sản phẩm bảo hiểm của BMI tới những phân khúc thị trường tiềm năng mà thị phần của BMI ở đó còn thấp, đồng thơi nâng cao chất lượng dịch vụ.

Việc triển khai kênh bán hàng trực tuyến qua trang web cũng bước đầu đã có kết quả. Tuy nhiên, kênh bán hàng này mới được biết đến tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM, trong thời gian tới việc tiếp cận các khách hàng các địa phương khác cũng là mục tiêu mà BMI hướng tới.

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.