(ĐTCK) 9 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận sau thuế của ACBS là hơn 63 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái.
9 tháng, ACBS lãi hơn 63 tỷ đồng

Ảnh Internet

Báo cáo tài chính quý III/2017 của Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) cho thấy, Công ty lỗ hơn 15 tỷ đồng trong quý này. 

Trong kỳ, chi phí hoạt động của ACBS là 106 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 22 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, trong đó chi phí dự phòng chiếm 75,8 tỷ đồng.

Theo giải trình của ACBS, đây là khoản trích lập chi phí dự phòng giảm giá tài sản tài chính và tài sản nhận thế chấp cho các khoản vay. Tính đến 30/9/2017, số dư dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp của ACBS là hơn 197 tỷ đồng.

Doanh thu quý III/2017 của ACBS là 113 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, lãi từ cho vay/phải thu đóng góp 48 tỷ đồng, hoạt động môi giới đóng góp 3,6 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận sau thuế của ACBS là hơn 63 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Hoàng Anh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.