(ĐTCK) CTCP Cao su Phước Hòa (PHR - sàn HOSE) vừa báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 7 và phương hướng tháng 8/2017.

Theo báo cáo, giao bán trong tháng 7 được 3.365 tấn mủ thành phẩm, giá bán bình quân 36,23 triệu đồng/tấn, doanh thu 121,91 tỷ đồng.

Lũy kế tiêu thụ 7 tháng được 14.135,85 tấn thành phẩm, giá bán bình quân 42,96 triệu đồng/tấn (tăng 45,14% so với cùng kỳ năm 2016), doanh thu thành phẩm đạt 607,34 tỷ đồng. Tổng doanh thu 7 tháng (cả mủ skim) đạt 609,82 tỷ đồng.

Qua đó, lợi nhuận trước thuế tháng 7 ước đạt 60 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng ước đạt 221,2 tỷ đồng, tăng 201,69% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 81,53% kế hoạch năm.

Sang tháng 8, Hòa Phát sẽ tập trung khai thác và phấn đấu đạt 1.400 tấn mủ quy khô, thu mua 1.400 tấn. Chế biến mủ thành phẩm đạt chất lượng và chủng loại theo kế hoạch giao hàng đã ký.

Đồng thời, Công ty sẽ đôn đốc các nông trường tích cực hoàn thành trồng tái canh để hoàn thành đầu tháng 8, trồng xen đạt hiệu quả trong vườn cây cái canh.

Được biết, năm 2017, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.327,84 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 271,31 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 15%.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.