(ĐTCK) Công ty ước lợi nhuận sau thuế đạt 3.597 tỷ đồng, chiếm 172% kế hoạch 7 tháng đầu năm và 103% kế hoạch năm.

Tin từ Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết, 7 tháng, Công ty đã vượt kế hoạch lợi nhuận năm. Cụ thể, BSR đạt 66.488 tỷ đồng doanh thu, chiếm 147% kế hoạch 7 tháng đầu năm và 85% kế hoạch năm.

Sản lượng sản xuất của Công ty ước đạt 4,139 triệu tấn, chiếm 113% kế hoạch 7 tháng đầu năm và 66% kế hoạch năm; tiêu thụ trên 4,114 triệu tấn sản phẩm, chiếm 113% kế hoạch 7 tháng đầu năm và 66% kế hoạch năm.

Công tác tối ưu hóa, nghiên cứu khoa học được đặc biệt chú trọng, góp phần tiết kiệm chi phí cho hoạt động sản xuất. 7 tháng đầu năm 2018, giá trị tiết kiệm của BSR là 563,78 tỷ đồng, vượt 16,8% so với mức được giao (482,64 tỷ đồng), trong đó đặc biệt phần giảm tiêu hao trong chế biến, tối ưu hóa năng lượng chiếm chủ đạo là 495 tỷ đồng. Đồng thời, BSR đã nghiên cứu và vận hành tăng công suất của Nhà máy có thể vận hành lên 118%.

Dự án nghiên cứu mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đang được tích cực triển khai. Các công việc chính đã thực hiện là hoàn thành thiết kế tổng thể FEED, cơ bản hoàn thành chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng; đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu EPC cũng như công tác thu xếp vốn cho Dự án.

Thủy Nguyễn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.