(ĐTCK) Ông Nguyễn Thái Bình, Phụ trách công bố thông tin Công ty cổ phần Cao Su Tây Ninh (TRC) cho biết, tính đến 6 tháng đầu năm 2018, Công ty đạt 52,3 tỷ đồng lợi nhuận, trong đó riêng tháng 6 đạt 26,1 tỷ đồng. Tổng sản lượng giao bán trong 6 tháng đầu năm đạt 4.764,5 tấn, trong đó, mủ khai thác đạt 3.535 tấn.

Đến hết tháng 6/2018 toàn Công ty đã tiến hành trồng được 196,45 ha/ 429,73 ha, đạt tỷ lệ 45,72% kế hoạch. Công tác thanh lý cưa cắt, móc gốc, thu gom cành nhánh đã thực hiện hoàn chỉnh. Năm 2018, TRC đặt mục tiêu doanh thu đạt 497 tỷ đồng và lợi nhuận 106 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết mới công bố, HĐQT Công ty vừa thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 23%.  Cổ tức sẽ được chi trả vào ngày 31/7/2018. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 17/7/2018, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 16/7/2018.  

Hoàng Anh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.