(ĐTCK) Dự báo giá dầu trung bình 6 tháng cuối năm dao động ở mức 46 - 50USD/thùng, PVN đặt kế hoạch lợi nhuận nửa cuối năm ở mức 5.300 tỷ đồng.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp toàn Tập đoàn đạt 227.000 tỷ đồng, vượt 6,1% kế hoạch 6 tháng và bằng 49% kế hoạch năm; tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 247.100 tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 56% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 44.200 tỷ đồng, vượt 14% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 59% kế hoạch năm; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 13.100 tỷ đồng, vượt 15,0% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 79% kế hoạch năm.

PVN dự báo giá dầu trung bình 6 tháng cuối năm dao động ở mức 46 - 50USD/thùng và giá dầu trung bình cả năm 2017 dự báo đạt 50 USD/thùng.

Trên cơ sở này, Tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu toàn Tập đoàn nửa cuối năm đạt 218.000 tỷ đồng, tổng doanh thu hợp nhất đạt 120.800 tỷ đồng, vượt 6,5% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 5.300 tỷ đồng, vượt 10,6% kế hoạch.

Dự kiến, cả năm 2017, toàn Tập đoàn đạt doanh thu 465.000 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất đạt 254.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 18.400 tỷ đồng.

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.