(ĐTCK) CTCP Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí (DMC - mã PVC) dự báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 với các chỉ tiêu cơ bản đều hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Cụ thể, doanh thu dự kiến 1.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 180 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 150 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch cả năm. Đối với công ty mẹ DMC, doanh thu ước đạt 920 tỷ đồng bằng 53,5% kế hoạch, nhưng lợi nhuận dự kiến đã vượt kế hoạch cả năm, đạt mức 146 tỷ đồng.

Theo DMC, đóng góp lớn nhất vào kết quả trên là lĩnh vực cung cấp dịch vụ với các hợp đồng mới cho các nhà thầu dầu khí như Hoàng Long JOC, Lam Sơn JOC… Ngoài ra, các hợp đồng dịch vụ dung dịch khoan đang tiếp tục triển khai các dịch vụ làm sạch, xử lý môi trường, dịch vụ chống ăn mòn đã có thị trường, tiếp tục phát triển và mang lại doanh thu, lợi nhuận ổn định. Doanh thu dịch vụ từ dự án Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, từ Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn tiếp tục tăng và ước đạt 160 tỷ đồng cho cả năm 2015.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, DMC đã triển khai được nhiều hợp đồng xuất khẩu sản phẩm Barite sang các thị trường Singapore, Canada, Argentina và Trung Đông.

P.Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.