(ĐTCK) CTCP Cao su Hòa Bình (HRC) vừa công bố tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5 và lũy kế 5 tháng đầu năm 2015.

Cụ thể, trong tháng 5, HRC đã thu mua 101,2 tấn và bán 80,6 tấn mủ cao su, đạt doanh thu 2,89 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm, HRC thu mua được gần 646 tấn (hoàn thành 21,53% kế hoạch năm) và bán được gần 845 tấn, đạt doanh thu 29,8 tỷ đồng.

Đến ngày 31/5/2015, HRC đã thực hiện cưa cắt gần 610 héc-ta cao su, hoàn thành 100% kế hoạch cưa cắt, trồng mới tái canh vườn cây cao su.

Trong năm 2015, HRC đặt mục tiêu đạt sản lượng cao su khai thác 1.200 tấn, cao su chế biến 4.080 tấn, sản lượng cao su tiêu thụ 4.200 tấn, tổng doanh thu 166,5 tỷ đồng (trong đó có 31 tỷ đồng từ việc thanh lý vườn cây) và lợi nhuận trước thuế 33 tỷ đồng.  Đáng chú ý, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2015 đều giảm mạnh tương ứng 30% và 54% so với thực hiện năm 2014. Được biết, lợi nhuận năm 2014 của HRC chủ yếu đến từ hoạt động thanh lý cây cao su.

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.