(ĐTCK) Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về việc nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường đối với các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018.

Danh sách bao gồm 30 doanh nghiệp công bố thông tin quá 30 ngày so với thời hạn quy định đối với báo cáo bán niên 2018 đã được soát xét. Trong đó, có 10 doanh nghiệp có cổ phiếu đang ở tình trạng giao dịch bình thường và 20 cổ phiếu bị hạn chế giao dịch và đình chỉ giao dịch.

HNX cảnh báo, nếu tiếp tục chậm công bố thông tin quá 45 ngày so với thời hạn quy định chung thì Sở sẽ xem xét áp dụng biện pháp tạm dừng giao dịch tối đa 5 phiên giao dịch đối với các tổ chức đăng ký giao dịch có cổ phiếu đang ở trạng thái bình thường, bao gồm BT6, CC4, HAN, HWS, PSN, PXA, PXL, SDH, TCK, TVN.

Minh Vui
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.