(ĐTCK) CTCP Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL) vừa có Nghị quyết HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019. 
Theo đó, năm 2018, Công ty dành 40 tỷ đồng để chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 21%, thưởng cho cán bộ công nhân viên bằng cổ phiếu tối đa 1 triệu cổ phiếu, thực hiện sau khi hoàn tất việc trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho cổ đông (tương đương khoản tiền 10 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại là hơn 284,3 tỷ đồng.
Về kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2019, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 1.800  - 1.900 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 85 - 95 tỷ đồng; cổ tức 10 - 30%.
Hải Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.