(ĐTCK) Năm 2019, Công ty cổ phần Thép Tiến Lên (mã TLH) đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 4.725 tỷ đồng, giảm 20,6% so với thực hiện năm 2018, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 18,6% lên 102 tỷ đồng. 
Theo TLH, kế hoạch này dựa trên dự báo ngành thép trong xu hướng không thuận lợi, giá thép lên xuống khó lường, đặc biệt là câu chuyện áp thuế chống bán phá giá của Mỹ và EU lên sản phẩm thép nhập khẩu, bên cạnh đà suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu.  
Kết thúc năm 2018, TLH đạt 5.952 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 20% so với năm 2017 và vượt 26% kế hoạch, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 86 tỷ đồng, giảm 75% và mới hoàn thành 31% kế hoạch năm. Với kết quả này, TLH dự kiến chia cổ tức năm 2018 ở mức 10%, trong đó 5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu.
Hải Yến
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.