(ĐTCK) Con số trên tăng 7% so với cùng kỳ, đạt 97% kế hoạch luỹ kế.

Kết thúc 11 tháng năm 2015, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 35.886 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, đạt 103% kế hoạch luỹ kế. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.437 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ, đạt 97% kế hoạch luỹ kế.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.595 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 4.020 đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Khối Công nghệ (gồm 3 mảng là Phát triển phần mềm, Tích hợp hệ thống và Dịch vụ Công nghệ thông tin) ghi nhận doanh thu 7.139 tỷ đồng sau 11 tháng, tăng 28% và lợi nhuận trước thuế đạt 744 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Khối Viễn thông (gồm 2 mảng là Dịch vụ viễn thông và Nội dung số) ghi nhận doanh thu tăng 14% và lợi nhuận trước thuế, tăng 6% so với cùng kỳ, đạt tương ứng 4.956 tỷ đồng và 979 tỷ đồng.

 Khối Phân phối - Bán lẻ các sản phẩm công nghệ có doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt 14% và 19%, đạt tương ứng 23.200 tỷ đồng và 628 tỷ đồng. Trong lĩnh vực bán lẻ, FPT đang vận hành 250 cửa hàng tính tới cuối tháng 11/2015, với doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt 52% và 300% so với cùng kỳ; đặc biệt, lợi nhuận trước thuế sau 11 tháng đã vượt 24% kế hoạch cả năm của mảng này.

Định hướng toàn cầu hóa cũng tiếp tục duy trì kết quả khả quan với doanh thu từ thị trường nước ngoài sau 11 tháng tăng 35% so với cùng kỳ, đạt 4.154 tỷ đồng, tương đương 189 triệu USD.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.