(ĐTCK) CTCP FPT (FPT - sàn HOSE) vừa thông báo kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2018 với các chỉ tiêu tăng trưởng khả quan.

Cụ thể, 11 tháng, FPT ghi nhận doanh thu 20.487 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3.571 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 94% và 102% kế hoạch cả năm, tăng 21% và 35% so với cùng kỳ năm ngoái trong điều kiện so sánh tương đương (năm 2017 hợp nhất kết quả kinh doanh của FPT Ratail và Synnex FPT theo phương pháp vốn chủ sở hữu đối với công ty liên kết).

Trong điều kiện so sánh với số liệu thực kế cùng kỳ năm 2017 (năm 2017 hợp nhất toàn bộ kết quả kinh doanh của FPT Ratail và Synnex FPT), doanh thu giảm 48% và lợi nhuận trước thuế tăng 19%.

Lợi nhuận sau thuế của FPT trong 11 tháng đạt 3.013 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 2.421 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái và EPS đạt 3.952 đồng/CP. Tỷ suất lợi nhuận đạt 17,4%, bằng 2,3 lần so với cùng kỳ.

Đặc biệt, doanh thu khối công nghệ và viễn thông đóng góp tới 94% tổng doanh thu của tập đoàn.

Trong đó, khối công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt 11.214 tỷ đồng và 1.405 tỷ đồng, tương ứng tăng 25% và 44% so với cùng kỳ, lần lượt hoàn thành 106% và 112% kế hoạch lũy kế. Trong đó, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu 7.468 tỷ đồng, tăng 35%; lợi nhuận trước thuế 1.197 tỷ đồng, tăng 33%. Doanh thu tại các thị trường đều có mức tăng trưởng tốt, trên 27% so với cùng kỳ.

Khối viễn thông ghi nhận 8.062 tỷ đồng doanh thu, đạt kế hoạch lũy kế và tăng 16% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 1.402 tỷ đồng, tăng 23%  so với cùng kỳ và hoàn thành 104% kế hoạch lũy kế.

Riêng FPT Online (hoạt động trong lĩnh vực nội dung số) đóng góp 21% lợi nhuận trước thuế khối viễn thông, tương đương 291 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế được cải thiện, tăng từ 53,2% trong 11 tháng năm 2017 lên 60,3%. Ngày 10/12/2018, tuân thủ các quy định niêm yết đối với công ty đại chúng, FPT Online đã niêm yết 14,08 triệu cổ phiếu trên sàn.

Bên cạnh đó, Tập đoàn cho biết, toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT. Trong 11 tháng đầu năm, thị trường nước ngoài mang về cho FPT 8.059 tỷ đồng doanh thu, tăng 31% và 1.344 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng doanh thu thị trường nước ngoài tăng từ mức 16% trong 11 tháng năm 2017 lên mức 39% trong 11 tháng năm 2018.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu FPT hiện đang giao dịch quanh mức giá 44.x. Đóng cửa phiên 13/12, FPT tăng nhẹ 0,3% lên 44.600 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh 780.570 đơn vị.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.