(ĐTCK) Theo cập nhật mới nhất của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK), hết tháng 11/2015, còn tới 1.071 công ty đại chúng chưa niêm yết, đăng ký giao dịch, mặc dù đã đăng ký hồ sơ công ty đại chúng với UBCK.

Để chấn chỉnh tình trạng nhiều công ty đại chúng chưa tuân thủ nghĩa vụ niêm yết, đăng ký giao dịch trên TTCK, Thông tư 180/2015 hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết, mà Bộ Tài chính ban hành mới đây và có hiệu lực từ ngày 1/1/2016, đã đưa ra nhiều giải pháp.

Trong đó, đáng chú ý là quy định trong vòng 1 năm kể từ ngày Thông tư 180/2015 có hiệu lực, công ty đã là công ty đại chúng và công ty đại chúng đã hủy niêm yết trước thời điểm thông tư này có hiệu lực phải hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Trong một diễn biến khác, Quyết định 48/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBCK, vừa có hiệu lực cho phép lần đầu tiên thành lập Vụ Giám sát công ty đại chúng thuộc UBCK.

Theo đó, kể từ năm 2016, việc giám sát các hoạt động của công ty đại chúng, trong đó có chấp hành quy định về đăng ký giao dịch trên UPCoM sẽ được chấn chỉnh, thay vì đang khá lỏng lẻo.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.