Doanh nghiệp vận tải chưa có kế hoạch giảm giá cước

(nguồn vtv.vn)