DNNN được bán cổ phần cho NĐT chiến lược trước khi IPO

DNNN được bán cổ phần cho NĐT chiến lược trước khi IPO

(ĐTCK-online) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 59/2001/NĐ-CP có hiệu lực thi hành ngày 5/9/2011 về chuyển DN 100% vốn nhà nước thành CTCP thay thế Nghị định 109/2007/NĐ-CP.

Theo đó, chỉ có 3 đối tượng được cổ phần hóa, giảm một nửa so với quy định trước đây, bao gồm công ty mẹ của tập đoàn, tổng công ty nhà nước, công ty thuộc các Bộ, UBND tỉnh, thành phố và công ty 100% vốn nhà nước chưa chuyển thành công ty TNHH một thành viên.

Một điểm mới trong nghị định này là cho phép DN bán cổ phần cho cổ đông chiến lược trước khi đấu giá công khai, thay vì phải đợi sau IPO như trước kia. Mỗi công ty sau khi cổ phần hóa chỉ có tối đa 3 NĐT chiến lược và cổ phiếu bán cho cổ đông chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 5 năm. Trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng trước thời hạn thì phải được ĐHCĐ chấp thuận.

Các DN có vốn nhà nước trên 500 tỷ đồng hoạt động trong những lĩnh vực như bảo hiểm, ngân hàng, bưu chính viễn thông, hàng không, khai thác than, dầu khí và các công ty mẹ thuộc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải do Thủ tướng Chính phủ quyết định tiêu chí lựa chọn, phương thức bán và số lượng cổ phần bán cho NĐT chiến lược.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ hơn 12.000 DN 100% vốn nhà nước vào đầu những năm 1990, qua chuyển đổi mô hình đã giảm xuống còn 5.655 DN vào năm 2001 và đến cuối năm 2010 chỉ còn 1.207 DN. Trong các hình thức sắp xếp, chuyển đổi, chiếm tỷ trọng lớn vẫn là cổ phần hóa, chiếm hơn 55% trong tổng số DN thực hiện sắp xếp giai đoạn 2001 - 2010. Nhìn chung, quá trình cổ phần hóa đã tạo điều kiện giúp cho các DN đổi mới quản trị, thu hút thêm nguồn vốn đầu tư, nâng cao tính tự chủ.

VNIndex

996.6

-6.48 (-0.65%)

 
VNIndex 996.6 -6.48 -0.65%
HNX 148.09 0.39 0.26%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021