DNM sẽ phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5:1 và trả cổ tức 20:1

DNM sẽ phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5:1 và trả cổ tức 20:1

(ĐTCK) HĐQT Tổng CTCP Y tế Danameco (DNM – HNX) vừa thông qua phương án pahts hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, DNM sẽ phát hành 602.877 cổ phiếu, trong đó 120.575 cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2011 để trả cổ tức tỷ lệ 10:1 và 482.302 cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần để thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 5:1. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III và quý IV/2012. Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến 30,14 tỷ đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2012 đã thông qua tại ĐHCĐ, DNM phấn đấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 248,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10,5 tỷ đồng và mức chia cổ tức 15-20%.

VNIndex

918.76

-2.29 (-0.25%)

 
VNIndex 918.76 -2.29 -0.25%
HNX 133.67 -0.37 -0.28%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%