DNH: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2018 lần 2 bằng tiền (5%)

CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DNH - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2019

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2018 lần 2 bằng tiền

-     Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

-     Ngày thanh toán: 19/04/2019

-     Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty, địa chỉ 80A Trần Phú, P. Lộc Sơn, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, bắt đầu từ ngày 19/04/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông