DNE: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (8,5%)

CTCP Môi trường Đô Thị Đà Nẵng (DNE - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/07/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 850 đồng)

- Thời gian thực hiện: 30/08/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty, số 471 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 30/08/2021.

VNIndex

1,276.93

4.22 (0.33%)

 
VNIndex 1,276.93 4.22 0.33%
HNX 306.0 3.12 1.02%
UPCOM 83.87 -0.5 -0.59%

Lịch sự kiện

28/07/2021
29/07/2021
30/07/2021
03/08/2021
04/08/2021
05/08/2021
12/08/2021
16/08/2021
17/08/2021
19/08/2021
23/08/2021
25/08/2021