DNC tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 8%

DNC tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 8%

(ĐTCK) CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC) vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2011.

Theo đó, ngày 27/3, DNC sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 10/5.

Công ty cũng sử dụng danh sách cổ đông trên để tổ chức ĐHCĐ thường niên. Thời gian tổ chức dự kiến ngày 21/4 tại Khách sạn Công đoàn, số 12 Hồ Sen, Hải Phòng.

DNC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 để trình ĐHCĐ, cụ thể, doanh thu 100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2,625 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức từ 10-12%. Kết thúc năm 2011, Công ty đạt doanh thu và lợi nhuận lần lượt 74,97 tỷ đồng và 2 tỷ đông.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%