DN niêm yết vượt khó 6 tháng đầu năm

DN niêm yết vượt khó 6 tháng đầu năm

(ĐTCK) Khó khăn chung của thị trường đã và đang tác động đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Mặc dù vậy, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm sẽ là cơ sở để các doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch năm.

DN niêm yết vượt khó 6 tháng đầu năm ảnh 1

6 tháng đầu năm 2013, PET dự kiến đạt lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 150 tỷ đồng

Ông Nguyễn Thái Bình,

Phụ trách công bố thông tin CTCP Cao su Tây Ninh (TRC)

Dự kiến trong 2 quý đầu năm 2013, Công ty đạt 301 tỷ đồng doanh thu và 99,5 tỷ đồng lợi nhuận. Năm 2013, giá cao su có chiều hướng giảm so với năm 2012, cộng với thời tiết thất thường sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh Công ty. Do vậy, Công ty sẽ phải nỗ lực mới hoàn thành mục tiêu năm 2013 như sản lượng khai thác đạt 10.300 tấn, tổng doanh thu 901,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 256,94 tỷ đồng và cổ tức dự kiến ở mức 30%. Hiện nay, bên cạnh việc tập trung khai thác diện tích vườn cao su trong nước, TRC vẫn tiếp tục mở rộng diện tích trồng cao su ở Lào và Campuchia. Cụ thể, Công ty đã đầu tư 100% vốn ra nước ngoài tại Công ty Phát triển cao su Tây Ninh - Siêm Riệp, bước đầu có nhiều thuận lợi. Trong năm 2013, TRC sẽ khai hoang khoảng 3.000 héc-ta, trồng mới 2.000 héc-ta cao su.

 

Ông Phạm Văn Mạnh,

Tổng giám đốc CTCP Sông Đà 2 (SD2)

Hiện chúng tôi đang tập hợp số liệu nên chưa có con số cụ thể về kết quả kinh doanh 6 tháng, nhưng theo đánh giá sơ bộ của tôi thì 2 quý đầu năm, Công ty khó hoàn thành 50% chỉ tiêu cả năm. Mặc dù vậy, trong 6 tháng cuối năm, với các chỉ tiêu kế hoạch mà Công ty đã đặt ra như doanh thu 406,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 23,12 tỷ đồng, Công ty sẽ hoàn thành và sẽ trả cổ tức năm 2013 ở mức 12%. Cơ sở để chúng tôi tin tưởng sẽ đạt được chỉ tiêu kế hoạch là Công ty sẽ bắt đầu nghiệm thu các công trình đã triển khai trong những năm trước để hạch toán lợi nhuận trong năm nay. Về định hướng hoạt động, Công ty đang tập trung vào mảng xây lắp và hạn chế dần mảng đầu tư. Để huy động vốn cho sản xuất - kinh doanh và đầu tư năm 2013, Công ty đang nhờ đơn vị tư vấn là Ngân hàng Vietinbank thực hiện phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư 150.000 trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng, kỳ hạn 2 đến 3 năm. Công ty đang cân nhắc thời điểm phát hành.

 

Ông Đào Văn Đại,

Kế toán trưởng Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp dầu khí - Petrosetco (PET)

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2013, PET dự kiến đạt lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 150 tỷ đồng và lợi nhuận của Công ty vẫn chủ yếu từ hoạt động phân phối điện thoại của các hãng Samsung, Sony Ericson, LG, trong đó các sản phẩm Samsung đang tiêu thụ rất tốt.

Với kết quả 2 quý đầu năm, chúng tôi tin tưởng chắc chắn hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm với doanh thu 8.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 165 tỷ đồng. Để phát huy hiệu quả mảng kinh doanh phân phối điện thoại di động và các sản phẩm công nghệ thông tin,  Công ty đang có hướng tiếp cận nhiều hãng sản xuất nổi tiếng để tìm kiếm hợp đồng phân phối.

 

Ông Trần Huy Loãn,

Phó giám đốc CTCP Bia Hà Nội Hải Dương (HAD)

Công ty ước đạt trên 10 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm, đạt trên 50% so với kế hoạch cả năm. Hai quý đầu năm, mặc dù giá vốn hàng bán không thay đổi nhiều nhưng sản lượng tiêu thụ giảm hơn so với cùng kỳ năm 2012 do một số nguyên nhân như thuế tiêu thụ đặc biệt tăng, sức tiêu thụ sản phẩm bia hơi giảm so với cùng kỳ… Do vậy, kết quả kinh doanh năm 2013 nhìn chung sẽ thấp hơn so với năm ngoái, nhưng sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch như doanh thu 337 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 20 tỷ đồng. Ngoài ra, ban lãnh đạo Công ty cũng đang tính toán để trả cổ tức tối thiểu 20% bằng tiền mặt.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%