DMC: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (25%)

CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/10/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/10/2020

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 22/10/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty CP xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO số 66 Quốc Lộ 30, P. Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/10/2020 và xuất trình CMND.

VNIndex

936.74

-2.29 (-0.24%)

 
VNIndex 936.74 -2.29 -0.24%
HNX 140.71 0.73 0.52%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%