DM7: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền (10%)

DM7: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền (10%)


CTCP Dệt May 7 (DM7 - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/12/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2019

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/01/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty, địa chỉ số 109A Trần Khánh Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM (vào các ngày làm việc), bắt đầu từ ngày 10/01/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%