DLR: Ngày GDKHQ Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

CTCP Địa ốc Đà Lạt (DLR – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự đại hội  đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 15/07/2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần địa ốc Đà Lạt, 25 Trần Phú,  phường 3, Thành phố Đà Lạt

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%