DLR: Ngày GDKHQ Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

CTCP Địa ốc Đà Lạt (DLR – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự đại hội  đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 15/07/2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần địa ốc Đà Lạt, 25 Trần Phú,  phường 3, Thành phố Đà Lạt

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp

VNIndex

999.97

-3.11 (-0.31%)

 
VNIndex 999.97 -3.11 -0.31%
HNX 148.36 0.66 0.44%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021