DLG: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Mã chứng khoán: DLG 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2020

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 20/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Tầng 12, Trụ sở Đức Long Gia Lai, địa chỉ: Số 90 Lê Duẩn, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

- Nội dung họp:

+  Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, chiến lược phát triển của Công ty năm 2020 và các năm tiếp theo;

+  Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;

+  Báo cáo thẩm tra hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban kiểm soát;

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021