DL1 sẽ tăng vốn lên 40 tỷ đồng

DL1 sẽ tăng vốn lên 40 tỷ đồng

(ĐTCK) CTCP Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (DL1 – HNX) vừa thông qua kế hoạch tăng vốn từ 20,7 tỷ đồng lên 39,84 tỷ đồng.

Cụ thể, DL1 trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10:2 cho cổ đông hiện hữu tương đương 4,14 tỷ đồng và phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược và CBCNV 15 tỷ đồng. Giá phát hành riêng lẻ ủy quyền cho HĐQT quyết định dựa trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và đảm bảo không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty tại Báo cáo tài chính quý gần nhất. Thời gian phát hành dự kiến trong quý III hoặc quý IV/2012.

Kế hoạch kinh doanh năm 2012 với doanh thu thuần 30 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 7,2 tỷ đồng.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%