DL1: Ngày GDKHQ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 

CTCP Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức long Gia Lai (DL1 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2015

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến: (dự kiến) 02/10/2015.

- Hạn cuối nhận phiếu lấy ý kiến: (dự kiến) 12/10/2015.

- Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến: 43 Lý Nam Đế, P.Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai. Công ty.

- Nội dung lấy ý kiến: thông qua việc điều chỉnh và bổ sung phương án phát hành để hoán đổi cổ phần của Công ty lấy cổ phần của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai và Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%