DIH: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền (1%)

CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (DIH - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/09/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)

- Thời gian thanh toán: 20/10/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Trụ sở chính: 25 Hùng Vương – phường Cẩm Phô – thành phố Hội An – tỉnh Quảng Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/10/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,345.87

0.04 (0.0%)

 
VNIndex 1,345.87 0.04 0.0%
HNX 353.24 2.5 0.71%
UPCOM 95.81 0.8 0.83%
17/09/2021
20/09/2021
21/09/2021
24/09/2021
29/09/2021
13/10/2021