DIG sẽ tăng vốn điều lệ thêm 10%

DIG sẽ tăng vốn điều lệ thêm 10%

(ĐTCK) HĐQT Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG) vừa công bố một số nội dung trình ĐHCĐ Công ty diễn ra ngày 19/4.

Theo đó, năm 2011, DIG đạt tổng doanh thu 482 tỷ đồng; LNST đạt 102 tỷ đồng; chia cổ tức và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 13%. Năm 2012, DIG đề ra kế hoạch sản xuất - kinh doanh với các mục tiêu tổng doanh thu 698 tỷ đồng; LNST đạt 115 tỷ đồng; chia cổ tức và cổ phiếu thưởng tỷ lệ tối đa 22%.

Để thực hiện mục tiêu trên, Ban lãnh đạo DIG đã xây dựng phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu với tỷ lệ 10% vốn điều lệ; trong đó, chia cổ tức bằng cổ phiếu là 3% và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần là 7%. Vốn điều lệ sau khi tăng sẽ là gần 1.430 tỷ đồng, trong đó, Tập đoàn Sông Đà chiếm tỷ lệ 56,72%.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%