DIG: Ngày GDKHQ Trả cổ phiếu thưởng (100:8)

 

Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Tỷ lệ thực hiện: 100:8 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 08 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh nếu có sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 110 cổ phần thì cổ phiếu thưởng nhận được là (110*8)/100=8,8 cổ phiếu, như vậy cổ đông A sẽ nhận được 08 cổ phiếu.

+ Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại DIC Corp, số 265 Lê Hồng Phong, F.8, TP. Vũng Tàu và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

943.69

0.39 (0.04%)

 
VNIndex 943.69 0.39 0.04%
HNX 140.88 1.06 0.75%
UPCOM 63.85 0.0 0.0%