Ảnh Internet

Ảnh Internet

DIG dự kiến phát hành 47,6 triệu cổ phiếu

(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) đã thông qua phương án chào bán 47,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:0,2, với giá bán không thấp hơn giá trị sổ sách.

Công ty Chứng khoán VPBank (VPBS) vừa đưa ra dự phóng lợi nhuận năm 2018 và 2019 của DIG. Theo đó, doanh thu năm 2018 của DIG có thể đạt 2.794 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất đạt 323 tỷ đồng, tăng lần lượt 75% và 65% so với năm 2017. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) pha loãng của DIG năm 2018 ước đạt 1.222 đồng, với giả định Tổng công ty sẽ phát hành thành công 47,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vào cuối quý III/2018.

Năm 2019, VPBS dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ DIG đạt lần lượt 3.693 tỷ đồng và 475 tỷ đồng, tăng lần lượt 32% và 47% so với năm 2018.

Năm 2018, mảng bất động sản của DIG ước tính sẽ duy trì mức tăng trưởng doanh thu cao, có thể tăng 115%, do tiếp tục ghi nhận doanh thu từ dự án Nam Vĩnh Yên, Đại Phước, DIC Phoenix và DIC The Landmark Residence, trong đó dự án DIC Phoenix dự kiến mang lại 977 tỷ đồng doanh thu.

DIG dự kiến sẽ giải ngân khoảng 3.000 tỷ đồng để đầu tư các dự án bất động sản, mang lại nguồn thu khoảng 4.000 tỷ đồng trong vài năm tới. Riêng các dự án DIC Phoenix, Nam Vĩnh Yên, Gateway, Đại Phước, Long Tân có thể duy trì tăng trưởng doanh thu cho DIG trong vòng 3 - 5 năm tới.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông