“Điều kiện phát hành riêng lẻ tương đối đơn giản”

“Điều kiện phát hành riêng lẻ tương đối đơn giản”

(ĐTCK) Đánh giá của ông Tào Minh Dương, Giám đốc Khối tư vấn CTCK Bảo Việt (BVSC).

Ông Dương nói:

Khi TTCK suy giảm, giá nhiều chứng  khoán giảm sâu dưới mệnh giá, các cổ đông hiện hữu là các nhà đầu tư nhỏ lẻ phần lớn không mặn mà lắm với các đợt phát hành thêm của các DN. Do vậy, để giải quyết bài toán vốn, nhiều DN tìm kiếm các đối tác có chiến lược đầu tư dài hạn để thực hiện huy động vốn.

Thực tế, nghiệp vụ phát hành riêng lẻ đã được hướng dẫn tại Nghị định 01/2010/NĐ-CP, sau đó được luật hóa tại Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và  được hướng dẫn tại Nghị định 58/2012/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/9/2012.

Về cơ bản, theo Nghị định 58/2012/NĐ-CP, điều kiện về phát hành riêng lẻ là tương đối đơn giản, hồ sơ và thủ tục xem xét cũng hết sức gọn nhẹ. Tôi cho rằng, những khó khăn của phát hành riêng lẻ không còn nằm ở thủ tục mà nằm ở chỗ DN và phương án phát hành có thật sự hấp dẫn được các đối tác hay không. Tuy nhiên, một số quy định như người mua cổ phần trong đợt phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm, các đợt phát hành riêng lẻ phải cách nhau tối thiểu 6 tháng có thể làm đợt phát hành riêng lẻ kém hấp dẫn hơn với các đối tác, nhưng nó nhằm bảo vệ lợi ích tổng thể chung của toàn thị trường. Vấn đề này đã được Quốc hội quy định trong Luật, nằm ngoài phạm vi của nghị định này.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.85 0.11 0.18%