Điều gì tạo nên một HĐQT hiệu quả?

Điều gì tạo nên một HĐQT hiệu quả?

(ĐTCK) Chủ tịch HĐQT của các Công ty đoạt giải HĐQT tốt nhất Singapore 2015 đã đưa ra câu trả lời cụ thể cho câu hỏi trên.

Tiến sỹ Lee Boon Yang, Chủ tịch Keppel Corporation: Một khía cạnh quan trọng của quản trị tốt là có một HĐQT hiệu quả, mạnh và độc lập, chủ động tham gia cùng ban điều hành trong các quyết định kinh doanh quan trọng và chiến lược.

Chúng tôi cố gắng đạt được sự cân bằng hợp lý và đa dạng về kỹ năng, kinh nghiệm, giới tính, kiến thức cũng như năng lực yêu cầu. Gạt vấn đề giới tính sang một bên, chúng tôi muốn có thành viên HĐQT tốt nhất, đủ tiêu chuẩn. Chỉ khi đó, mỗi thành viên HĐQT mới có thể hoàn toàn thực hiện trách nhiệm của mình và đóng góp vào hiệu quả chung của HĐQT. Hiện chúng tôi có 2 thành viên nữ trong HĐQT.

Quy mô tối ưu của HĐQT cần tính đến bản chất, phạm vi và độ phức tạp của hoạt động doanh nghiệp. Kích cỡ HĐQT nên thúc đẩy chứ không cản trở việc ra quyết định nhanh chóng, hiệu quả. Chúng tôi có 2 thành viên HĐQT không độc lập và 8 thành viên HĐQT độc lập. Kinh nghiệm làm việc của các thành viên rất tốt và mọi người có thể tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, giúp các cuộc họp không bị kéo dài gây tâm lý mệt mỏi.

Ông Tan Guong Ching, Chủ tịch StarHub: Điều quan trọng là có nhân tố độc lập mạnh mẽ trong HĐQT, Tại StarHub, các thành viên HĐQT độc lập đại diện cho hơn 1/3 tổng số lượng thành viên HĐQT. Chúng tôi không những ủng hộ đa dạng về ý kiến, chuyên môn, kinh nghiệm hay văn hóa trong HĐQT mà còn cả sự đa dạng giới tính nữa.

Bà Rachel Eng, một cựu luật sư doanh nghiệp, đã tham gia HĐQT với tư cách thành viên độc lập không điều hành. Bà Eng không phải là người phụ nữ đầu tiên tham gia HĐQT Công ty. Chủ tịch sáng lập của chúng tôi là bà Ho Ching (Tổng giám đốc Temesek).

Bên cạnh đó, tính độc lập của HĐQT là quan trọng nhưng không có tỷ lệ chung. Điều quan trọng khi đảm bảo tính độc lập của thành viên HĐQT là khả năng các thành viên này suy nghĩ và phán xử độc lập để hành động trung thực, vì lợi ích tốt nhất của doanh nghiệp. 

Ông Rolando Gapud, Chủ tịch Del Monte: Trách nhiệm chính của HĐQT là bảo vệ lợi ích và gia tăng giá trị cho cổ đông của Công ty. Chúng tôi tin rằng đa số thành viên HĐQT nên là độc lập, đặc biệt khi chúng tôi có một cổ đông sở hữu 51% Công ty. 

Ông Serge Pun, Chủ tịch Điều hành Yoma Strategic Holdings: Nhiều báo cáo chỉ ra rằng các công ty có tính đa dạng cao trong HĐQT có kết quả tài chính tốt hơn các đối thủ ít tính đa dạng. Lý do là sự đa dạng mang đến việc ra quyết định mạnh mẽ, khách quan hơn. Chúng tôi tin rằng, đa dạng giới tính, khi mỗi cá nhân được chọn dựa trên năng lực, là quan trọng.

Tại Công ty chúng tôi, thành viên HĐQT độc lập chiếm hơn nửa trong HĐQT. Chúng tôi cũng áp dụng một thử nghiệm nghiêm ngặt hơn về yếu tố cấu thành tính độc lập của thành viên với yêu cầu “thành viên HĐQT độc lập là người không có mối quan hệ với Công ty, Công ty thành viên của công ty, các cổ đông 10% của Công ty hoặc các cán bộ của Công ty mà có thể can thiệp vào sự phán xét độc lập của thành viên này vì lợi ích tốt nhất của Công ty.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,339.31

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,339.31 0.0 0.0%
HNX 356.05 0.02 0.01%
UPCOM 96.01 0.25 0.26%
29/09/2021
30/09/2021
01/10/2021
04/10/2021
05/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
11/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
19/10/2021
25/10/2021