Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2): Năm 2020 giảm được hơn 1.067 tỷ đồng nợ vay

Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2): Năm 2020 giảm được hơn 1.067 tỷ đồng nợ vay

(ĐTCK) Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Mã chứng khoán: NT2 – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý IV/2020.

Theo đó, trong quý IV/2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.330,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 203,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 29,7% và 1,2% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 15,5% lên 21,3%.

Trong kỳ, mặc dù doanh thu giảm 29,7%, nhưng lợi nhuận gộp chỉ giảm nhẹ 3,5%, điều này cho thấy doanh thu giảm nhưng giá vốn giảm nhanh hơn, dẫn tới biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh. Trong khi các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 6.082,2 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 625,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 20,5% và 17,1% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 100,8% kế hoạch lợi nhuận.

Được biết, trong năm 2020, NT2 đặt kế hoạch tổng doanh thu là 7.177,4 tỷ đồng và lợi nhuận 620 tỷ đồng.

Xét về dòng tiền, trong năm 2020, hoạt động kinh doanh chính tạo ra 1.222,3 tỷ đồng, giảm 36,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dòng tiền tài chính âm tới 1.829,7 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp trả nợ vay và trả cổ tức cho cổ đông.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của NT2 giảm 15,6% về còn 6.381,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 4.184,4 tỷ đồng, chiếm 65,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.488,9 tỷ đồng, chiếm 23,3% tổng tài sản.

Điểm đáng lưu ý, trong năm 2020, doanh nghiệp đã giảm được 1.067,2 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và dài hạn về chỉ còn 774,9 tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/01, cổ phiếu NT2 giảm 500 đồng về còn 23.850 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,168.52

-18.43 (-1.58%)

 
VNIndex 1,168.52 -18.43 -1.58%
HNX 255.77 1.67 0.65%
UPCOM 78.1 0.64 0.82%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

09/03/2021
10/03/2021
12/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
17/03/2021
18/03/2021
13/04/2021
11/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
20/03/2021
22/03/2021
26/03/2021
31/03/2021
05/04/2021
06/04/2021
07/04/2021
08/04/2021
11/04/2021
12/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
25/04/2021
28/04/2021