Điện Gia Lai (GEG), quý II/2020 hoàn thành được 44,6% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020

(ĐTCK) Công ty cổ phần Điện Gia Lai (Mã chứng khoán: GEG – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý II/2020.
Điện Gia Lai (GEG), quý II/2020 hoàn thành được 44,6% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020

Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 301,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 65,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 11,3% và giảm 35,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong quý II/2020, biên lợi nhuận ròng giảm từ 29,9% về còn 21,7%. Trong đó, đáng chú ý là chi phí tài chính tăng 45%, tương ứng tăng 26,8 tỷ đồng lên 86,3 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 605,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 141,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 17,9% và giảm 9,9% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 44,6% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020.

Điện Gia Lai (GEG), quý II/2020 hoàn thành được 44,6% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020 ảnh 1

Bảng cơ cấu chi phí tài chính theo báo cáo tài chính quý II/2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, biên lợi nhuận ròng giảm từ 30,6% về còn 23,4%. Đáng chú ý là chi phí tài chính tăng 95,8%, tương ứng tăng 86,7 tỷ đồng lên 177,2 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là chi phí tài lãi vay tăng thêm.

Năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 1.530,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 320 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 29,2% và 5,3% so với thực hiện năm 2019. Ngoài ra, doanh nghiệp còn dự kiến chào bán 50,97 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:1, thời gian dự kiến từ Đại hội đồng cổ đông năm 2020 tới hết quý I/2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 340,8 tỷ đồng; dòng tiền tài chính ghi nhận âm gần 11 tỷ đồng.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 0,4% lên 6.789,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định trị giá 5.232,7 tỷ đồng, chiếm 77,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 825,5 tỷ đồng, chiếm 12,2% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn là 303,9 tỷ đồng, chiếm 4,5% tổng tài sản; lượng tiền và đầu tư tài chính khá khiêm tốn chỉ có 48,7 tỷ đồng, chiếm 0,7% tổng tài sản.

Trong kỳ, đáng chú ý khoản phải thu ngắn hạn tăng 20%, tương ứng tăng 137,3 tỷ đồng lên 825,5 tỷ đồng. Trong đó, 250,6 tỷ đồng là phải thu ngắn hạn của khách hàng; 221,9 tỷ đồng trả trước cho người bán; 167,2 tỷ đồng phải thu khác ngắn hạn; 185,3 tỷ đồng phải thu về cho vay ngắn hạn. Khoản mục tăng lên trong kỳ chủ yếu là trả trước cho người bán, tăng 147,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong kỳ tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn là 3.887 tỷ đồng, chiếm 57,3% tổng nguồn vốn và chiếm 144,2% vốn chủ sở hữu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 04/08/2020, cổ phiếu GEG tăng nhẹ 100 đồng lên 17.300 đồng/CP.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,372.63

-5.14 (-0.37%)

 
VNIndex 1,372.63 -5.14 -0.37%
HNX 316.24 -2.49 -0.79%
UPCOM 90.22 0.67 0.74%

Lịch sự kiện

22/06/2021
23/06/2021
24/06/2021
25/06/2021
28/06/2021
29/06/2021
30/06/2021
01/07/2021
05/07/2021
07/07/2021
14/07/2021
20/07/2021
21/07/2021
23/07/2021