Điện Gia Lai (GEG) đẩy mạnh huy động vốn cổ phiếu và trái phiếu

(ĐTCK) Công ty cổ phần Điện Gia Lai (Mã chứng khoán: GEG – sàn HOSE) thông báo phát hành cổ phiếu và kế hoạch huy động trái phiếu.
Điện Gia Lai (GEG) đẩy mạnh huy động vốn cổ phiếu và trái phiếu

Theo đó, Điện Gia Lai thông báo, ngày 21/9/2020 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 8% bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Cụ thể, Công ty sẽ chào bán 51 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:1, giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, số tiền huy động được dự kiến là 510 tỷ đồng sử dụng cho việc đầu tư hoặc góp vốn đầu tư vào các công ty con triển khai các dự án năng lượng tái tạo và bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng vừa thông chủ trương phát hành trái phiếu để huy động 200 tỷ đồng (tối đa 300 tỷ đồng), dự kiến hoàn tất trong tháng 9/2020 hoặc chậm nhất là ngày 5/10/2020. Trái phiếu có thời gian dự kiến tối đa 2 năm với lãi suất là 10,5%/năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 605,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 141,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 17,9% và giảm 9,9% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2020 biên lợi nhuận ròng giảm từ 30,6% về còn 23,4%. Đáng chú ý là chi phí tài chính tăng 95,8%, tương ứng tăng 86,7 tỷ đồng lên 177,2 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là chi phí tài lãi vay tăng thêm.

Năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 1.530,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 320 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 29,2% và 5,3% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 44,6% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 340,8 tỷ đồng; dòng tiền tài chính ghi nhận âm gần 11 tỷ đồng.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 0,4% lên 6.789,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định trị giá 5.232,7 tỷ đồng, chiếm 77,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 825,5 tỷ đồng, chiếm 12,2% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn là 303,9 tỷ đồng, chiếm 4,5% tổng tài sản; lượng tiền và đầu tư tài chính khá khiêm tốn chỉ có 48,7 tỷ đồng, chiếm 0,7% tổng tài sản.

Trong kỳ, đáng chú ý khoản phải thu ngắn hạn tăng 20%, tương ứng tăng 137,3 tỷ đồng lên 825,5 tỷ đồng. Trong đó, 250,6 tỷ đồng là phải thu ngắn hạn của khách hàng; 221,9 tỷ đồng trả trước cho người bán; 167,2 tỷ đồng phải thu khác ngắn hạn; 185,3 tỷ đồng phải thu về cho vay ngắn hạn. Khoản mục tăng lên trong kỳ chủ yếu là trả trước cho người bán, tăng 147,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong kỳ tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn là 3.887 tỷ đồng, chiếm 57,3% tổng nguồn vốn và chiếm 144,2% vốn chủ sở hữu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/09/2020, cổ phiếu GEG tăng nhẹ 450 đồng lên 17.050 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

900.95

6.91 (0.77%)

 
VNIndex 900.95 6.91 0.77%
HNX 129.2 0.73 0.56%
UPCOM 59.87 0.11 0.19%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

21/09/2020
23/09/2020
26/09/2020
28/09/2020
29/09/2020
05/10/2020
06/10/2020
07/10/2020
08/10/2020
12/10/2020
22/10/2020