Điểm tín dụng là gì?

Điểm tín dụng là gì?

(ĐTCK) Điểm tín dụng là gì? Các căn cứ để chấm điểm tín dụng là gì? Thông tin chủ yếu được sử dụng để tính toán điểm tín dụng bao gồm những gì?

Trả lời:

Điểm tín dụng là một điểm số phản ánh những thông tin trong báo cáo tín dụng của một chủ thể thông tin. Điểm số tóm tắt lịch sử tín dụng và giúp người cho vay dự đoán khả năng trả nợ, khả năng thanh toán các khoản phí khi các khoản vay đến hạn. 

Người cho vay có thể sử dụng điểm tín dụng để ra quyết định từ chối hoặc cho vay và các điều khoản liên quan khác trong hợp đồng tín dụng như tỉ lệ lãi suất của khoản vay, các điều khoản liên quan đến hợp đồng tín dụng, yêu cầu về tài sản đảm bảo cho khoản vay….

Thông tin chủ yếu được sử dụng để tính toán điểm tín dụng của khách hàng bao gồm:

- Thông tin định danh (độ tuổi, nghề nghiệp, nơi cư trú, trình độ…)

- Số lượng và loại tài khoản tín dụng bạn có (các khoản vay thông thường như vay mua nhà, mua xe, vay tiêu dùng…, thẻ tín dụng…);

- Dư nợ và tình trạng tín dụng hiện tại,

- Lịch sử trả nợ, thanh toán,

- Thời gian quan hệ tín dụng,

- Thông tin có liên quan khác,

- Lịch sử tra cứu thông tin về bạn.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%