Điểm danh các đơn vị, địa phương chậm cổ phần hóa

(ĐTCK) Theo Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, tiến trình cổ phần hóa trong thời gian qua chậm có nguyên nhân bối cảnh kinh tế chung, nhưng nguyên nhân quyết định là do chỉ đạo thực hiện. 
Điểm danh các đơn vị, địa phương chậm cổ phần hóa

Kinh nghiệm thành công của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ rõ thực tế này. Vì vậy, cần có chỉ đạo tập trung, quyết liệt đối với những đơn vị có nhiều doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa nhưng yếu kém.

Đặc biệt, TP. HCM có 77 doanh nghiệp, Hà Nội có 49 doanh nghiệp, Hải Phòng có 15 doanh nghiệp, Bình Định có 7 doanh nghiệp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 16 doanh nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản có 8 doanh nghiệp, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có 11 doanh nghiệp. 7 đơn vị này có tới 183/432 doanh nghiệp cần cổ phần hóa của cả nước trong giai đoạn 2014 - 2015, chiếm 43%.

Việc hoàn thành cổ phần hóa các doanh nghiệp ở các đơn vị này có tác động quan trọng đến kết quả chung của cả nước. Các đơn vị này cần hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả cổ phần hóa, những vướng mắc cần giải quyết để tháo gỡ kịp thời. 

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.6 0.13 0.17%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông