DID: Ngày GDKHQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

 

CTCP DIC - Đồng Tiến (DID – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ phân bổ: 1 cổ phiếu : 1 quyền biểu quyết

- Thời gian họp ĐH: Dự kiến ngày 27/04/2015

- Địa điểm họp ĐH: Công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp ĐH:

* Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014;

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

* Chỉnh sửa điều lệ công ty và một vấn đề khác;

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%