Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) chi gần 177 tỷ đồng tạm ứng cổ tức

Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) chi gần 177 tỷ đồng tạm ứng cổ tức

(ĐTCK) HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH - sàn HOSE) vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 25/12/2020 và cổ tức sẽ được chi trả vào ngày 25/1/2021. Như vậy, với hơn 353 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy sẽ phải chi gần 177 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này.

Nguồn vốn chi trả là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét của Công ty tại thời điểm 30/9/2020.

Được biết, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, TCH đã thông qua tỷ lệ chi trả 10% cho năm tài chính 2020. Tuy nhiên mới đây, Công ty cho biết tình hình kinh doanh có sự tăng trưởng tốt và dự kiến lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020 của Công ty lần đầu tiên trong lịch sử sẽ đạt 1.000 tỷ đồng nên HĐQT muốn tăng tỷ lệ cổ tức lên tối thiểu là 20%. Công ty sẽ phải lấy ý kiến cổ đông thông qua trước khi thực hiện nội dung này.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu niên độ tài chính 2020 (từ 1/4 - 30/9/2020), doanh thu hợp nhất của TCH tăng 328% lên 3.108 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế cùng tăng 162%, đạt lần lượt là 808 tỷ đồng và 659 tỷ đồng.

Như vậy, so với kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 2.500 tỷ đồng doanh thu và 800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, sau nửa năm, TCH đã hoàn thành 124% kế hoạch doanh thu và 101% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến cuối tháng 9, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của TCH còn 1.581,84 tỷ đồng.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 14/12, cổ phiếu TCH tăng nhẹ 0,5% lên 19.250 đồng/CP với khối lượng khớp 4,82 triệu đơn vị.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,268.28

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,268.28 0.0 0.0%
HNX 296.48 0.0 0.0%
UPCOM 81.73 -0.27 -0.32%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

21/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
06/05/2021