Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS): Lợi nhuận quý II/2021 đạt 183,3 tỷ đồng, giảm 37,1%

(ĐTCK) Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Mã chứng khoán PVS - sàn HNX) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS): Lợi nhuận quý II/2021 đạt 183,3 tỷ đồng, giảm 37,1%

Theo đó, trong quý II/2021, PVS ghi nhận doanh thu đạt 3.063,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 183,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 44,5% và 37,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 4,4% lên 8,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 6,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 15,4 tỷ đồng lên 260,7 tỷ đồng; chi phí quản lý tăng 118,6%, tương ứng tăng 129,3 tỷ đồng lên 238,3 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 93,4%, tương ứng giảm 144 tỷ đồng về 10,2 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Mặc dù trong kỳ lợi nhuận gộp tăng nhưng do hụt lợi nhuận khác và đặc biệt chi phí quản lý tăng đột biến dẫn tới lợi nhuận giảm 37,1%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, PVS ghi nhận doanh thu đạt 5.676,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 347 tỷ đồng, lần lượt giảm 35,2% và 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS): Lợi nhuận quý II/2021 đạt 183,3 tỷ đồng, giảm 37,1% ảnh 1

Cơ cấu thu nhập khác của PVS trong 6 tháng đầu năm 2021

Doanh nghiệp có thuyết minh trong 6 tháng đầu năm 2021 thu nhập từ hoàn nhập dự phòng bảo hành các dự án giảm 167,7 tỷ đồng về còn 12,9 tỷ đồng; chi phí nhân viên tăng 86,7 tỷ đồng lên 219,9 tỷ đồng.

Năm 2021, doanh nghiệp dự kiến doanh thu là 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 560 tỷ đồng, lần lượt giảm 53,08% và 21,12% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 62% kế hoạch lợi nhuận năm.

Ngoài ra, dòng tiền kinh doanh chính trong 6 tháng đầu năm tiếp tục âm 1.725,9 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 1.437,5 tỷ đồng. Năm 2020 dòng tiền kinh doanh chính của doanh nghiệp mới âm 679,6 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của PVS giảm 6,4% so với đầu năm về 24.588,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 7.237,7 tỷ đồng, chiếm 29,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 4.867,7 tỷ đồng, chiếm 19,8% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 4.812 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 3.028,9 tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/7, cổ phiếu PVS giảm 200 đồng về 24.100 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,351.17

-1.59 (-0.12%)

 
VNIndex 1,351.17 -1.59 -0.12%
HNX 359.63 -1.39 -0.39%
UPCOM 98.37 0.72 0.73%
25/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
01/10/2021
04/10/2021
05/10/2021
06/10/2021
07/10/2021
08/10/2021
11/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
19/10/2021
25/10/2021