Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) chốt cổ tức 10%

(ĐTCK) Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Mã chứng khoán PVS - sàn HNX) công bố nghị quyết chi trả cổ tức năm 2019.

Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) chốt cổ tức 10%

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 với tỷ lệ 10%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.000 đồng. Với 477,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ chi ra 477,9 tỷ đồng để trả cổ tức.

Doanh nghiệp cho biết ngày đăng ký cuối cùng là 23/11 và ngày thanh toán 24/12.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 14.724,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 635 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,5% và giảm 0,4% so với 9 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 99,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Được biết, trong năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất là 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 640 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 7%.

Mặc dù lợi nhuận tăng trong quý III/2020 nhưng xét về dòng tiền lũy kế 9 tháng đầu năm, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 774,1 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 2.670 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng tiền đầu tư dương 232,2 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 127,1 tỷ đồng. Như vậy, 9 tháng đầu năm lưu chuyển tiền thuần âm 668,9 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2020, tổng tài sản tăng 4,1% lên 27.066 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 9.215,1 tỷ đồng, chiếm 34% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 5.973,6 tỷ đồng, chiếm 22,1% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 4.928,3 tỷ đồng, chiếm 18,2% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 3.092,4 tỷ đồng, chiếm 11,4% tổng tài sản; tồn kho đạt 2.021,7 tỷ đồng, chiếm 7,5% tổng tài sản.

Trong kỳ, tiền và đầu tư tài chính giảm 4,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 476,6 tỷ đồng về 9.215,1 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn trên tổng tài sản giảm từ 37,3% về còn 34%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/11, cổ phiếu PVS tăng 200 đồng lên 13.700 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 1.19 0.78%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021