DIC: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (5%)

 

CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (DIC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/10/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2016

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015.
− Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
− Ngày thanh toán: 29/11/2016
− Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC số 13 Bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 29/11/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

941.75

-1.94 (-0.21%)

 
VNIndex 941.75 -1.94 -0.21%
HNX 140.42 -0.47 -0.33%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%