DHT: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014


CTCP Dược phẩm Hà Tây (DHT- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 04/2014

- Địa điểm thực hiện: 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

- Nội dung đại hội:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2013;

+ Phương hướng hoạt động năm 2014;

+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Tin bài liên quan

VNIndex

996.55

-6.53 (-0.66%)

 
VNIndex 996.55 -6.53 -0.66%
HNX 147.51 -0.2 -0.13%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021