DHT: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014


CTCP Dược phẩm Hà Tây (DHT- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 04/2014

- Địa điểm thực hiện: 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

- Nội dung đại hội:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2013;

+ Phương hướng hoạt động năm 2014;

+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Tin bài liên quan

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%