DHG: Ngày GDKHQ Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

 

Công ty Cổ phần dược Hậu Giang (DHG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2015

- Lý do và mục đích:  Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện :        01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : Dự kiến thứ hai ngày 20/04/2015

- Địa điểm thực hiện và nội dung họp : Thông báo sau

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%