DHD: doanh thu 9 tháng bằng 96% cả năm 2010

DHD: doanh thu 9 tháng bằng 96% cả năm 2010

(ĐTCK-online) CTCP Dược VTYT Hải Dương (DHD - UPCoM) cho biết, quý III/2011, Công ty đạt doanh thu thuần 178,87 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2,9 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Công ty đạt 484,59 tỷ đồng, bằng 96,2% doanh thu thuần năm 2010. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 1,58 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 13,78 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10,34 tỷ đồng.

CTCP Dược VTYT Hải Dương tiền thân là Xí nghiệp liên hợp Dược Hải Hưng. Hiện Công ty có vốn điều lệ 30 tỷ đồng.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%