ĐHCĐ Vietcombank: Chưa công bố cụ thể kế hoạch sáp nhập

ĐHCĐ Vietcombank: Chưa công bố cụ thể kế hoạch sáp nhập

(ĐTCK) Sáng nay (24/4), tại Hà Nội, Vietcombank đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 8/2015. Theo báo cáo, lợi nhuận trước thuế năm 2014 của Vietcombank đạt 5.876 tỷ đồng, tăng 2,32% so với năm 2013.

Chia sẽ tại Đại hội, ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết, kế hoạch sáp nhập, quá trình tìm hiểu chưa đi đến chung kết, nên khi nào có nội dung cụ thể giá cổ phiểu, tình hình chuyển nhượng… sẽ báo cáo cổ đông.

Về nợ xấu, theo ông Thành, Vietcombank sẽ có nợ xấu thấp nhất trong các ngân hàng thương mại nhà nước, do đó, số nợ xấu bán cho VAMC cũng ít nhất trong nhóm này.

ĐHCĐ Vietcombank: Chưa công bố cụ thể kế hoạch sáp nhập ảnh 1

Trả lời thắc mắc của cổ đông về việc đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng, lãnh đạo Vietcombank cho rằng, phương châm mà Vietcombank đưa ra cho năm 2015 là tăng tốc, nhưng phải hiệu quả và bền vững, nên kế hoạch kinh doanh năm 2015, Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 0,4%, doanh thu tăng 10%. Ngoài ra, việc áp dụng Thông tư 02 và 09 cũng sẽ khiến nợ xấu ra tăng và qua đó khiến trích lập dự phòng rủi ro tăng thêm, nên ảnh hưởng đến lợi nhuận.

....................

Dưới đây là diễn biến Đại hội.

10h30

ĐHCĐ đã thông qua các phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau: lợi nhuận sau thuế năm 2014 là 4.475,9 tỷ đồng, lợi nhuận phân phối là 4.475,8 tỷ đồng, thù lao thành viên HĐQT độc lập 266 triệu đồng. Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%, tương đương 223,79 tỷ đồng. Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10%) là 447,58 tỷ đồng. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3 tháng lương thực hiện) 765,12 tỷ đồng. Chia cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%, tương đương 2.665 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ và chia cổ tức 374 tỷ đồng.

Tình hình thực hiện năm 2014, trong tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014, theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên lần thứ 7 là 16,14 tỷ đồng (0,35% bằng lợi nhuận sau thuế), tổng số tiền đến nay đã chi cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát là hơn 8 tỷ đồng. HĐQT đề xuất ĐHCĐ phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 là 0,35% lợi nhuận sau thuế.

....................

10h20

Cổ đông: Nợ xấu của Ngân hàng hiện nay như thế nào, sẽ bán bao nhiêu cho VAMC?

Ông Thành: Nợ xấu của Vietcombank sẽ thấp nhất trong khối các ngân hàng thương mại nhà nước, nên việc bán nợ cho VAMC sẽ thấp nhất trong khối này. Mục tiêu sáp nhập của Vietcombank với định hướng xuyên suốt 4 yếu tố: phải tăng quy mô, an toàn và tổ chức tín dụng đó, phải bổ trợ những phần Vietcombank còn thiếu, tăng vốn. Do vậy, chúng ta cần bình tĩnh, thận trọng và chín muồi chứ không thể gấp gáp.

.........................

10h

Đại hội bước vào phần thỏa luận.

Cổ đông: Tại sao Ngân hàng lại đặt kế hoạch kinh doanh khiêm tốn trong năm 2015?

Ông Nghiêm Xuân Thành: Phương châm mà Vietcombank đưa ra cho năm 2015 là tăng tốc (tăng trưởng nhanh), nhưng phải hiệu quả và bền vững, nên kế hoạch kinh doanh năm 2015, Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 0,4%, doanh thu tăng 10%. Một phần nữa là nguyên do là Thông tư 02, 09 có hiệu lực sẽ khiến nợ xấu sẽ phát sinh, nên Ngân hàng phải trích lập dự phòng rủi ro.

ĐHCĐ Vietcombank: Chưa công bố cụ thể kế hoạch sáp nhập ảnh 2

Cổ đông: Kế hoạch sáp nhập của Ngân hàng như thế nào, kế hoạch thoái vốn của Ngân hàng tại các tổ chức tín dụng khác ra sao?

Ông Thành: Kế hoạch sáp nhập, quá trình tìm hiểu chưa đi đến chung kết, nên khi nào có nội dung cụ thể giá cổ phiểu, tình hình chuyển nhượng… sẽ báo cáo cổ đông.

Theo Thông tư 36/NHNN, 1 tổ chức tín dụng chỉ được góp vốn tại 2 tổ chức tín dụng khác, tỷ lệ không quá 5%, do vậy, thời gian tới sẽ thoái vốn giảm dần tại các tổ chức tín dụng khác chỉ tập trung vào 2 tổ chức tín dụng không quá 5%. Hiện chưa có chủ trương, kế hoạch chương trình đàm phán trong 5 tổ chức tín dụng hiện Vietcombank đang sở hữu về cổ phần.

Về bán nợ của Vinalines cho DATC, Ban lãnh đạo cho rằng, đây là giải pháp hiệu quả nhất.

Ông Thành cũng chia sẻ một thông tin phấn khởi, cách đây vài ngày, hệ thống Vietcombank đã có một khoản tín dụng, khoản đầu tư. Trong đó, có khoản đầu tư khá lớn quy về VND có thể trên 20.000 tỷ đồng, đang được giải ngân, một khoản đầu tư rất an toàn. Như vậy, tính các khoản cho vay và đầu tư cùng tăng trưởng tín dụng, 4 tháng xấp xỉ 10%, khoản đầu tư dài hạn trong 5-10 năm đem lại hiệu quả rất lớn cho Vietcombank.

.....................

9h55

Bà Trương Lệ Hiền, Trưởng Ban Kiểm soát sau khi trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2014 và định hướng năm 2015 đã chia sẻ các kiến nghị với ĐHCĐ, HĐQT và Ban điều hành:

Thứ nhất, tiếp tục cơ cấu, kiểm soát chặt chẽ danh mục tín dụng để đảm bảo cơ cấu danh mục và chất lượng tín dụng đạt được mục tiêu đề ra. Tiếp tục chú trọng công tác thu hồi nợ xấu, nợ đã được xử lý từ quỹ dự phòng rủi ro. Tăng cường công tác quản lý, nhận diện các khách hàng có mối quan hệ liên quan.

Thứ hai, quản lý tốt chi phí hoạt động nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh đã đề ra.

Thứ ba, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định của ngân hàng đảm bảo phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành và những thay đổi trong mục tiêu kinh doanh của hoạt động ngân hàng.

Thứ tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án nâng cao năng lực quản trị ngân hàng, phát triển các công cụ nhận diện, đo lường rủi ro nhằm phát hiện, cảnh báo sớm các dấu hiệu rủi ro tiềm ẩn.

Thứ năm, tăng cường hoạt động giám sát, kiểm soát nội bộ, tiếp tục hoàn thiện hệ thống phát hiện rủi ro, tiềm ẩn trong hoạt động Vietcombank để cảnh báo và đưa ra biện pháp chẩn chỉnh, phòng ngừa kịp thời.

..........................

9h30

Về định hướng hoạt động năm 2015.

Ông Thành cho biết, kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, khống chế tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5%. Phấn đấu đạt mức lợi nhuận trước thuế khoảng 5.900 tỷ đồng trên cơ sở đảm bảo trích lập DPRR ở mức khoảng 5.500 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 643,343 tỷ đồng, dư nợ cho vay khách hàng đạt 365,365 tỷ đồng, tiền gửi của khách hàng và phát hành giấy tờ có giá 475,342 tỷ đồng.

ĐHCĐ Vietcombank: Chưa công bố cụ thể kế hoạch sáp nhập ảnh 3

....................

9h00

Về kết quả kinh doanh năm 2014, ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết, tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2014 đạt trên 576,9 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 23% so với 31/12/2013, vượt mức tăng trưởng kế hoạch (11%).

Dư nợ tín dụng đạt gần 326 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với 31/12/2013 và cao hơn bình quân chung của toàn ngành (14,5%). Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 323,3 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với 31/12/2013, vượt mức tăng trưởng kế hoạch (13%).

Tiền gửi của khách hàng và phát hành giấy tớ có giá tại ngày 31/12/2014 đạt 424,4 nghìn tỷ dộng, tăng khoảng 26% và vượt chỉ tiêu tăng trưởng kế hoạch (13%). Nợ xấu được khống chế ở mức 2,31%.

Doanh số thanh toán xuất nhập khẩu cả năm 2014 đạt 48,4 tỷ USD, tăng trên 15% so với năm trước. Sau nhiều năm sụt giảm, thị phần thanh toán xuất nhập khẩu của Vietcombank đã phục hồi trở lại, đạt 16,32% trong năm 2014, tăng 0,7% so với thị phần năm 2013. Doanh số mua bán ngoại tệ đạt gần 29 tỷ USD, tăng 9,8% so với năm 2013.

Công tác thu hồi nợ đã xử lý DPRR, nợ bán cho VAMC được đặc biệt chú trọng với những giải pháp mới và quyết liệt, do đó đã mang lại kết quả đột phá. Thu nhập từ các khoản nợ đã xử lý rủi ro đạt khoảng 1.420 tỷ đồng, tăng 64,6% so với năm 2013.

Thu nhập từ bán nợ cho VAMC đạt 356,5 tỷ đồng. Chênh lệch thu chi trước dự phòng của  Vietcombank năm 2014 tăng mạnh ở mức 12,73% so với năm 2013, Vietcombank đã trích lập DPRR đầy đủ ở mức 4.565 tỷ đồng, tăng 29,70% so với năm 2013.

Lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt 5.876 tỷ đồng, tăng 2,32% so với năm 2013, vượt 6,85% so với chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao. Tỷ trọng thu nhập ngoài lãi tăng khoảng 1,5% so với năm 2013 cho thấy cơ cấu thu nhập tiếp tục được đa dạng hóa, phù hợp với định hướng. ROA và ROE lần lượt đạt 0,88% và 10,76%. CAR ở mức 11,61%

Tin bài liên quan

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021