ĐHCĐ VERIC thông qua kế hoạch tăng vốn chủ sở hữu 500 tỷ đồng trong năm 2019

ĐHCĐ VERIC thông qua kế hoạch tăng vốn chủ sở hữu 500 tỷ đồng trong năm 2019

(ĐTCK) Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng tỷ lệ thuận với gia tăng lượng vốn chủ sở hữu và cổ đông là mục tiêu phát triển được đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu tiên của Công ty cổ phần Đầu tư Doanh nhân VERCO (VERIG) vừa diễn ra mới đây. 

Song song với mục tiêu trên, VERIC đã thông qua chiến lược tăng trưởng tầm nhìn đến 2025, với trọng tâm là phát triển mạnh giải pháp tài chính dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ số để tạo nguồn cung ứng vốn cho cộng đồng cổ đông công ty. 

Đại hội cũng đã thông qua lộ trình tăng trưởng ngắn, trung và dài hạn do ông Nguyễn Kim Hùng, Chủ tịch HĐQT VERIC đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tái cấu trúc Doanh nghiệp Việt đưa ra.

Cụ thể, VERIC dự kiến đến cuối năm 2019 sẽ đạt quy mô trên 500 cổ đông, đưa vốn chủ sở hữu tăng lên trên 500 tỷ đồng; đến cuối năm 2020 sẽ có hơn 1.000 cổ đông, nâng mức vốn sở hữu lên 3.000 tỷ đồng. Mục tiêu trung và dài hạn đạt 1 tỷ USD vốn chủ sở hữu vào năm 2025 với trên 20.000 cổ đông.

Trước mắt, tổng vốn góp đợt 1 dự kiến đạt 30 tỷ đồng. Dòng tiền vào tính đến cuối tháng 4/2019 của VERIC là 6,74 tỷ đồng từ vốn góp của cổ đông sáng lập, ước tính đến cuối tháng 5 sẽ tăng lên 22-30 tỷ đồng từ vốn góp và dự kiến sẽ tăng lên 600 tỷ đồng vào cuối năm 2019. 

VERIG hoạt động theo mô hình kinh doanh kiểu mới với nền tảng công nghệ cung cấp các sản phẩm chính: tài trợ vốn, tư vấn M&A, hỗ trợ công cụ và nâng cao năng lực quản trị.

Về cơ chế hoạt động và bộ máy lãnh đạo điều hành cao nhất của công ty, theo cơ cấu HĐQT VERIG sẽ bao gồm 10 người với số vốn góp tối thiểu 1 tỷ đồng/người, còn đối với mỗi cá nhân, doanh nghiệp tham gia sở hữu có quyền vote được quy đổi ra tổng số điểm tích lũy (token) dựa trên tiêu chí vốn góp sáng lập và trong hệ sinh thái chuỗi cung ứng, vốn góp đầu tư cho thương vụ trong hệ sinh thái...

Tin bài liên quan

VNIndex

1,008.87

5.79 (0.57%)

 
VNIndex 1,008.87 5.79 0.57%
HNX 148.93 1.23 0.82%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021