DHA: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền (15%)

CTCP Hóa An (DHA - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/10/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2020

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 12/11/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Hóa An, địa chỉ KP Cầu Hang, Phường Hóa An, Phường Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai kể từ ngày 12/11/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,131.0

-60.94 (-5.39%)

 
VNIndex 1,131.0 -60.94 -5.39%
HNX 224.02 -6.48 -2.89%
UPCOM 78.55 -0.09 -0.11%